Zaproszenie

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

oraz internetowe czasopismo naukowe

„InterAlia”

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

Przeciw-ciała. (Bio)polityka odporności

która odbędzie się w Cieszynie w dniach 26-28 września 2012

Celem konferencji jest przyjrzenie się dyskursom i strategiom szeroko pojętej odporności (immunizacji, autoimmunizacji) w dobie wszechogarniającej biopolityki. Chcielibyśmy zestawić ze sobą różne perspektywy kulturowe, filozoficzne, społeczne i polityczne dotyczące tej tematyki, podejmowanej przez wielu czołowych myślicieli ostatnich dekad (Niklas Luhmann, Donna Haraway, Paul Martin, Jacques Derrida, Roberto Esposito, Peter Sloterdijk, Ed Cohen i in.). Ciała to zarówno jednostkowe, biologiczne ustroje, poddane reżimowi maksymalizacji odporności na choroby (np. poprzez reżimy higieny i zdrowego stylu życia), jak i byty korporacyjne, na przykład państwa, wspólnoty, organizacje i instytucje, które w zorganizowany sposób bronią się przed rozpoznawalnymi zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, takimi jak otwarty atak, (auto)agresja, (auto)anarchizacja, terroryzm, sabotaż, bojkot itd. Bardzo wiele współczesnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych da się przepisać na język obrony organizmu, ustroju, wspólnoty czy organizacji przed rozmaitymi „ciałami obcymi” (np. „pedały” wobec narodu, anarchiści wobec państwa itd.), które to ciała zagrażają integralności i żywotności systemu. Na ogólniejszym poziomie główne pytanie konferencji można sformułować następująco: w jaki sposób ciało/system broni się przed wszystkim, co postrzega jako antysystemowe, a jednocześnie w nieunikniony sposób sam antysystemowość produkuje? W jaki sposób mechanizmy odpornościowe mogą zwrócić się przeciwko temu, co mają chronić, zgodnie z mechanizmem autoimmunizacji (albo też: w jaki sposób ciało staje się – a może od zawsze jest – obce sobie)? Pytania te dotyczą również kwestii budowania i obrony jednostkowej podmiotowości, nieustannie zagrożonej dezintegracją zarówno od zewnątrz (presja społeczna, konflikty, „zniewolenie umysłu”), jak i od wewnątrz (depresja, popęd śmierci). Interesuje nas zatem szara strefa, w której granice między ciałem, przeciwciałem i ciałem obcym (a więc również pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, „ja” i „nie-ja”) stają się chwiejne i umowne.

Proponujemy skupić się m. in. na następujących kwestiach:

– immunologia jako przejaw biowładzy (Esposito)
– „paradygmat immunizacji” jako charakterystyka nowoczesności (Esposito)
– dialektyka kom(m)unizacji (Communitas) i immunizacji (Immunitas) (Esposito)
– autoreprodukcja sprzeczności i konfliktów społecznych jako warunek konieczny immunizacji systemu społecznego (Luhmann)
– ciało biologiczne a ciało społeczne w perspektywie zagrożenia obcością
– autoimmunologia a terroryzm (Derrida)
– system immunologiczny jako farmakon (Derrida)
– logos, który szkodzi, czyli umysł a odporność (Martin)
– rola systemu immunologicznego w konstruowaniu tożsamości i inności (Haraway)
– tolerancja immunologiczna a tolerancja społeczna
– immunologia a fobie społeczne (antysemityzm, rasizm, homofobia, panika AIDS i in.)
– odrzuty, wyrzutki – immunologia abiektalna
– odporność a system regulacji płci
– „męska” immunologia a „kobieca” autoimmunologia
– autoimmunologia a tzw. zwrot antyspołeczny w teorii queer
– autoimmunologia wobec polityki „reprodukcyjnego futuryzmu” (Edelman)
– immunosupresja, czyli jak oszukać system immunologiczny
– żywotność kapitalizmu i liberalnej demokracji z perspektywy efektywności jego mechanizmów odpornościowych
– sposoby aplikowania teorii (auto)immunizacji w sztuce krytycznej oraz w literaturoznawstwie (np. literatura jako odpowiedź immunologiczna)
– opór wobec idei, czyli reakcja immunologiczna instytucji uniwersytetu na „przeszczep” obcych teorii
– immunologia i zagrożenia w systemie wirtualnej rzeczywistości (wirusy internetowe, hakerzy itp.)

Planujemy publikację artykułów w książce zbiorowej oraz w specjalnym numerze InterAliów, poświęconym związkom teorii queer i dyskursów (auto)immunologii.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł dla pracowników naukowych (200 zł dla doktorantów). Cena obejmuje dwa noclegi w pokoju 2-os., całodobowe wyżywienie w trakcie pobytu, materiały konferencyjne.

Zgłoszenia (wg załączonego poniżej formularza) należy nadsyłać na adres przeciwciala@gmail.com lub Instytut Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice (z dopiskiem: Przeciw-ciała. (Bio)polityka odporności) w terminie do 30 czerwca 2012 roku. O wyniku kwalifikacji poinformujemy uczestników 5 lipca, przesyłając dalsze instrukcje.

Komitet Naukowy:
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski)
Dr Tomasz Kaliściak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Strona konferencji w serwisie facebook i google+

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY